Tájékoztatás az iskolai járványmegelőző intézkedésekről

Tisztelt Szülők!

 

  • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
  • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
  • Ha a pedagógus tünetet észlel, azonnal közli a szülővel, akinek értesítés után haza kell vinnie gyermekét, akit az iskola addig elkülönít a betegszobában.
  • A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
  • Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl.: szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és ezt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
  • Igazolt hiányzásnak tekinthető továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. – Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógussal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
  • A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. Vagyis: ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
  • A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében a felső tagozatos diákok számára – a tanítási órán, saját osztályteremben történő tartózkodás kivételével – az intézmény egyéb helyiségeiben, az épület közösségi tereiben kötelező a maszk viselése. Javasoljuk, hogy a Kedves Szülők két maszkot tegyenek gyermekük táskájába, melynek meglétét minden reggel ellenőrizni tanácsos.
  • Az úszásoktatás a tanév első félévében szünetel, legkorábban a második félévtől kerül rá sor.

Pályázatok

Okosan a pénzzel!